Logg

Plan

Utbygging

Bilder

Filter

Fisker

Planter

Gjestebok

e-mail

15.07.05. Nå er muringen av "filterhuset" i gang. Sten Yngve fra Aronnesdammen er oppe å hjelper meg arbeidet. "Filterhuset" skal ligge skjult under terrassen slik at den ikke forstyrrer helheten. I kveld har vi murt nesten halvparten muren.
16.07.05. Da er filterhuset ferdig murt. Nå må det stå å tørke tre dager før det kan jobbes videre med. Det skal bygges flere Leca-blokker foran muren for å få platåer til å sette planter på. Disse platåene skal også brukes for å legge sikkerhetsnettet over. Sten Yngve fra Aronnesdammen var også i dag med på jobbinga. Det blir nok endel timer å ta igjen på dugnadstid for meg. Det kommer når Aronnesdammen starter med byggetrinn 2, om et par år...
Neste prosjekt blir å fjerne stein og fylle på med finsand i bunnen. I tillegg skal drenrør legges i bunnen og isoleres ned til en meters dybde. Gjerde skal også forhøyes rundt hele tomta. Nok å gjøre med andre ord...
17.07.05. Filmklipp av gravingen er lagt ut. Dette er en liten "Timlaps" film på 15 sekunder som viser maskinarbeidet. En utgraving på 1-2-3. En annen film om gravingen kommer senere.
18.07.05. Så er rørene lagt frem til filterhuset. Fikk kjøpt noen skjøtemuffer som kan vries i alle retninger. Dette gjør tilpassningen til stigning veldig enkelt. På toppen av det hele var de billigere enn om jeg måtte kjøpt den tradisjonelle typen. I tillegg har jeg lagt inn en varmekabel rundt røret fra filterhuset og ned til 1. meters dybde.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >