Logg

Plan

Utbygging

Bilder

Filter

Fisker

Planter

Gjestebok

e-mail

Filteret er bygget litt om og deler er skiftet ut. Dette gjelder ventiler fra pumpetønne til Deltafilteret og UV-filter/heater. Nye koblinger som ble kjøpt i Argentina i vinter er montert. Ellers er siste delen av Deltafilteret også endret. Leste at filteret blir mer effektiv hvis vannet filteres gjevnt gjennom K1 filteret og har derfor bygget siste delen av filteret om. I vår har jeg hatt K1 liggende løst i siste kammer med lufttilførsel. Nå ligger K1 i ro, og vannet filtreres forbi. Med den nye ventilen kan jeg regulere vannmengden til Delatfilteret bedre enn tidligere. Har også montert et utsug fra pumpetønne. Dette gjør det mye enklere å få tømt ut løv og planterester. Har i tillegg satt inn en filtermatte som tar større partikler. Se ellers nye bilder fra filteret ved å trykke på bildet nedenfor.
Tilpasset søk
Tidligere filterside her