Logg

Plan

Utbygging

Bilder

Filter

Fisker

Planter

Gjestebok

e-mail

Her er hagedamplanen. Du kan forstørre bildene ved å trykke på dem. Dammen blir ca. 4 x 8 meter. dybden blir 1,5 meter. Det er meningen at fiskene skal kunne overvintre i dammen. I tillegg skal jeg bygge platt rundt store deler av dammen. Filteranlegget skal ikke, som vist på tegningen, ligge i drivhuset. Det skal legges i bakken under platten slik at det skjules. Nederst på siden ligger alle byggesønadene som PDF-format. Disse kan du laste ned hvis du vil ha tips. Søknadene er skrevet av Ing Vidar Nilsen. I tillegg må det leveres gravemelding og situasjonskart.
Søknad

Kontrollerlæring

Kontrollplan 1

Kontrollplan 2

Plan

Snitt

Tilpasset søk
Liste over damutstyret finner du her.
Her er en liten animasjon som viser det første planen til dammen.