Logg

Plan

Utbygging

Bilder

Filter

Fisker

Planter

Gjestebok

e-mail

6.juli 2005. Gammeldammen er tømt og klar til riving. Den var laget av betong og var bare 65 cm dyp. Vannfallet skal demonteres og bygges opp igjen til den nye dammen. De fleste plantene rundt dammen er tatt opp og er på sommerleir i potetåkeren. Plantene som var i dammen er også flyttet til bøtter og kar og plassert i potetåkeren.
7.juli 2005. Her er plantelageret. I bøtta til venstre står en vannlilje (Nymphaea "Marliacea Albida"). Den har overvintret i gammeldammen i 4 år. Ellers er det ulike siv og gressarter, bekkeblom og en vannliljeaktig art som jeg fant på "Gruvevann" like ved Kaiskuru i Alta.
8.juli 2005. Fiskene er plassert i "Aronnesdammen" hos Sten Yngve. I vinter har de vært i kjelleren hans. Der har han en 1000 literstank for vinteropplag. Straks det var blitt Finnmarkssommer, ble fiskene satt ut i dammen. Der vokser de og trives. Etter at jeg var i Oslo i vår og besøkte Tropex hadde jeg med flere koi, gullfisk og stør. Det ble da ekstra mye fisk og liv i "Aronnesdammen". Uheldigvis var det en rev som oppdaget dette. Den gjorde et lite innhugg i fiskebestanden og en av størene ble til revemat. Oppasseren Sten Yngve bevepnet seg meg hagle og dagen etter var reveproblemet borte. For tiden ser det ut til å være stille og rolig på feriekolonien.
8.juli 2005. I dag skal vanntønna vaskes. Tønna skal brukes som oppsamlingstank fra bunndren. Vannes pumpes vidre opp til filteranlegget som består av UV-lys, heater og ulike filterkammer før det igjen slippes ut i dammen.
I tillegg kom en gladmelding fra Uglebakken, Servickontoret på kommunen, gravemeldingen er klar! Graving i slutten av uka.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >