Begreper
Sekvensdramaturgi
Filmrom
Kontinuitetsklipp

Forelesninger

Eksempler

Øvelser

Oppgaver

Forsiden

Kontinuitetsklipp (kalles også "usynlig klipp" eller "mykt klipp")
Med denne tekniken menes at tilskueren ikke skal være bevisst at det faktisk skjer et klipp. Vi kan bruke flere metoder for å skjule et klipp. Det vanligste er å klippe i bevegelsen. Ikke i kamerabevegelsen, men i bevegelsen til for eksempel en person.

En annen ting man kan bruke er lyden. Man skaper lydbroer mellom klippene. Man lar personen begynne å snakke før du ser han eller henne. På samme måte som du selv snur deg i det noen roper på deg; først hører du lyden og så ser du "bildet".

Eksempel på usynlig klipp Eksempel på lydbro

Users Online: