Begreper

Forelesninger

Eksempler

Øvelser

Oppgaver

Forsiden

Her kan du hente forelesningene fra timene. De er lagret som PDF-filer med filmklipp og kan lastes ned ved å trykke på bildene.

Filmene er linket opp i dokumentet. Trykk på klippene og de kommer opp i et eget vindu i (Quick Time). Hvis du bruker Safari vil du få opp en egen mappe hvor PDF-dokumentet og filmen ligger.

Sekvensdramaturgi Filmrom Kontinuitetsklipp

Users Online: