Begreper
Sekvensdramaturgi
Filmrom
Kontinuitetsklipp

Forelesninger

Eksempler

Øvelser

Oppgaver

Forsiden

Filmrom
Man bør ha kontroll over rom-geografien
Det kan være vanskelig å engasjere seg hvis man ikke kan orientere seg.

Filmens handlingsplan har uendelige muligheter for tre-dimensjonal virkelighet. Seerne møter denne virkeligheten på en to-dimensjonal, rektangulær bilderute/TV-rute

Det virkelige rommet må altså gjenskapes. Dette gjør vi ved å bruke visse regler. Vi oversetter fra tre dimensjoner til to. Vi må da lage noen referanser for tilskueren.

Vi etablerer et miljø med feks. høyre og venstre. Disse referansene må vi beholde helt til vi etablerer et nytt miljø.

Det er lett at den som lager filmen  «forblindes» av sin kunnskap om hvordan den filmede virkelighet ser ut. Men publikum ser jo ikke annet en det bildene viser eller antyder. (det er både en styrke og en svakhet, en sikker manipulering av filmrommet kan bli et nydelig dramaturgisk verktøy).

Før vi starter filmingen bør vi alltid lage en skisse som viser hvordan kamera skal plasseres i forhold til de tenkte aksene som går gjennon personer elle objekter. Se forøvrig PDF-dokumntet om akser under "Forelesninger"

Her ser du et typisk oppsett på plassering av kamera i forholde til aksen mellom to personer.

Først et etableringsbilde (nede til høyre på illustrasjonen), så går man tettere inn på personene og veksler mellom et to-skudd (her: bilde tatt bakfra med bakhode og skuldren til den ene personen og ansiktet til den andre.) og et-skudd.

Users Online: