Begreper
Sekvensdramaturgi
Filmrom
Kontinuitetsklipp

Forelesninger

Eksempler

Øvelser

Oppgaver

Forsiden

Her kan du gå inn å se litt på ulike begreper og definisjoner i forbindelse med det du skal lære i denne økta.

Det er din forståelse og bruk av begreper som skiller deg fra de som ikke er i opplæring. Du er i ferd med å utvikle et begrepsapparat som brukes i proffesjonelle samenhenger innen film og TV-produksjon.

Pass på å bruke de rette begreper også når du sammarbeider på gruppa di her på skolen.

Jeg har laget noen undersider med begrepsavklaringer til venstre under "Begreper".

Users Online: