Begreper
Sekvensdramaturgi
Filmrom
Kontinuitetsklipp

Forelesninger

Eksempler

Øvelser

Oppgaver

Forsiden

Sekvensdramaturgi
Med dette menes en delsekvens i en film eller er såpeopera. Selv om en lengere film har en klar dramaturgi fra start til slutt, må også de små sekvensene underveis i filmen ha det.
Slik er sekvensene bygd opp i en såpeserie. Starter med etablering, så kommer presentasjonen.
Både personer og konflikter dem i millom, spenningen stiger.
Det hele bygger seg opp til aksentuering, eller handling om du vil.
Når toppen er nådd klipper de over til en ny sekvens. På den måten holder de på seerne.
Etablering:
Hvor er du, hvem er der og hva gjør de? Hva med stemningen? her er det regn, grått, sorteklær, dyster musikk osv. Alt er med på å gi oss som seere den riktige følelsen.
Presentering
Nå går vi nærmere inn på de ulike aktørene. Hvordan er forholdet mellom dem? Er det åpenbare konflikter? Hvordan er karakterene? Hvordan beveger de seg? Er de blek, har de bart, hvor gammel er de, hvilke kjønn osv. Man bruker mange slike Karaktertrekk for å få frem konflikten.
Aksentuering
Det er her konflikten når sitt høydepunkt. Vi blir dratt med inn i striden og lurer på hva som vil skje.
I såpeserier utnytter man dette ved raskt å flytte seg til et helt sekvens hvor en ny spenning bygges opp. Dette kalles en "Cliffhanger". Utnyttes også like før en reklamepause.

Users Online: