I profesjonell produksjon bruker vi terminologi som er velegnet til å formidle klare instruksjoner slik at alle vet nøyaktig hva de skal gjøre.
Lær deg begrepene å du er proff!
<--Til bake til "På settet"