Kamera Lyd Lys Stativ Dramaturgi Redigering På settet Forsiden
Fiksjon

Faksjon

Hollywood-
modellen

Kortfilm-
produksjon

Elevsider
Lærersider

e-post Ulf

Dramaturgi

På disse sidene kan du se ulike modeller for hvordan man går frem for å lage ulike typer sjangere. Dette er modeller og fremgangsmåter som er utprøvd og brukt i mange år. En slags verktøykasse for fortelling om du vil.

Users Online: